Bisschop

Bisschop Van den Hende

" Onze Kerk kan alleen een netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem."

De Kerk is een gemeenschap van geroepenen

Vaak klinkt de vraag: zijn we als Kerk voldoende zichtbaar in de huidige samenleving? Enerzijds komt de vraag door herinneringen aan het verleden, waarin onze Kerk als maatschappelijke factor een prominente plaats had. Anderzijds getuigt de vraag van missionair verlangen om ook nu als Kerk present te zijn in de huidige samenleving die gekenmerkt wordt door secularisatie.

De vraag om zichtbaarheid heeft te maken met de zending van de Kerk in de wereld. Dat is iets anders dan maatschappelijk de aandacht vestigen op onszelf. Het Tweede Vaticaans Concilie zegt dat de Kerk als doel heeft om onder leiding van de heilige Geest het werk van Christus voort te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen (Gaudium et Spes 3).

We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad.

In het licht van de woorden van Paus Paulus VI (over de opdracht van de Kerk om te bouwen aan een beschaving van liefde) presenteerde paus Franciscus in 2016 aan jongeren een catechismus over de katholieke sociale leer: de Docat. Hierin staat dat de beschaving van liefde begint bij de bekering van ons eigen hart en onze verzoening met God (51). Dan pas kun je structuren van zonde en onrecht te boven komen, en in solidariteit bouwen aan een beschaving van liefde (102).

Daarom hielden we in ons bisdom een Jaar van Gebed. En het is daarom dat ik in 2019 extra aandacht wil vragen voor onze Kerk als gemeenschap van geroepenen. We zijn geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoorbaar en zichtbaar maken, voor alle mensen van goede wil in de wereld van nu.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Lees meer

 • Vronesteyn start studiejaar 2019-2020

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 11 september 2019

  Op donderdag 5 september startte Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en Diakenopleiding het nieuwe studiejaar met een eucharistieviering in de Eendrachtskapel in Rotterdam. In deze eucharistieviering werd Melchior Kerklaan opgenomen onder de wijdingskandidaten.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende augustus 2019

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 06 september 2019

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

 • Bedevaarten naar Kevelaer schrijven geschiedenis

  Door: Bisdom Rotterdam dinsdag 03 september 2019

  In augustus en september is er druk gepelgrimeerd vanuit het bisdom Rotterdam naar Kevelaer. Er waren bijzondere jubileumbedevaarten. De Haagse bedevaart vierde een 125-jarig jubileum. De Westlandse bedevaart een 200-jarig jubileum. Ondertussen werd er ook vanuit het Groene Hart een bedevaart naar Kevelaer gehouden. Mgr. Van den Hende vergezelde de pelgrims tijdens hun bedevaart.

 • Uit de agenda van Mgr. Van den Hende juli 2019

  Door: Bisdom Rotterdam woensdag 31 juli 2019

  Op deze website wordt maandelijks de activiteitenagenda van de bisschop gepubliceerd. Hierin zijn opgenomen activiteiten in parochies en vicariaten en diocesane activiteiten.

 • Zomerkampen 2019: De liefde van God ontvangen en delen

  Door: Bisdom Rotterdam vrijdag 26 juli 2019

  In de tweede helft van juli namen kinderen, tieners en jongeren deel aan de zomerkampen van het bisdom Rotterdam. De zomerkampen van het bisdom worden begeleid door een team van vrijwilligers en diakens. Mgr. Van den Hende bezocht het kinderkamp, het jongerenkamp en het Willibrordkamp van de parochie in Den Haag. Vicaris-generaal Visser bezocht het tienerkamp.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsupdate en mis niets.

Aanmelding aan het verwerken
Er is iets fout gegaan bij het aanmelden
Bedankt voor je aanmelding
× Deze popup niet meer weergeven